Hełmy

 
Wzór 32  Hełm wykonany na podstawie oryginału z Royal Armouries w
Leeds. Hełm wykuty z blachy 50 HF 2,5 mm, zasłona z 45C 2 mm,
hartowany.
Model 32 Helmet made on the basis of the original from the Royal
Armories in Leeds.
Helmet forged from sheet 50 HF 2.5 mm, visor of 45C 2 mm, hardened.
 
.
       
       

 
Wzór 31 Hełm husarski wykuty z dwóch połówek nitowany zgodnie z oryginałem.
Blacha 2mm, hełm czerniony olejem lnianym. Druga połowa XVI wieku.
Model 31 Hussar helmet forged from two halves, riveted in accordance
with the original.
Sheet metal 2mm, helmet blackened with linseed oil. Second half of the
16th century.
 
.
       
       

 
Wzór 7 - Hełm wykonany na podstawie oryginału z 1385 r. znajdującego
się w muzeum Veste Coburg Niemcy, wykonany w Lubece. Hełm spawany.
Model 7 - The helmet is made on the basis of the original from 1385.
located in the Veste Coburg museum Germany, made in Lübeck. Welded
helmet.
 
.
       
       


 

Wzór 30 Hełm typu psi pysk 1390-1400 z Churburga. Dzwon wykuty z blachy 50 HF 2,5mm zasłona z 45C 2mm, hartowany.
Model 30 Helmet hundsgugel 1390-1400 from Churburg. Helmet forged from steel 50 HF 2.5mm, visor of 45C 2mm hardened.
 
.
      

Wzór 29 Hełm typu Cabasset. Hełm wykuty na gorąco z dwóch połówek bez spawania.  czerniony olejem lnianym.
Model 29 Cabasset type helmet. Helmet hot forged from two halves without welding. Blackened with linseed oil. 
 
.
      
Wzór 28 Hełm typu morion XVII wiek. Kuty na gorąco z dwóch połówek bez spawania. Repusowane lilie, czerniony olejem lnianym, powierzchnia pilnikowania.
Model 28 Morion helmet 17th century. Hot forged in two halves without welding. Repoused lilies, blackened with linseed oil,polished with a file.
 
.
       
           


 
Wzór 27 Hełm typu kapalin. Hełm wykuty z blachy o grubości 2mm.
Model 27 Helmet. The helmet is made of 2mm sheet metal.
 
.
       


 
Wzór 26 Hełm typu łebka lub celata XV wiek. Hełm może być wykonany technika bez spawania.
Model 26 Helm of the celata type XV century. The helmet can be made by a technique without welding.
 
.
         


 
Wzór 7 - Hełm wykonany na podstawie oryginału z 1385 r. znajdującego się w muzeum Veste Coburg Niemcy, wykonany w Lubece. Hełm spawany.
Model 7 - The helmet is made on the basis of the original from 1385. located in the Veste Coburg museum Germany, made in Lübeck. Welded helmet.
 
.
       
            
Wzór 25 Hełm wykonany na podstawie oryginału z 1385r. znajdującego się w muzeum zamku Churburg, wykonany w Lubece.
Dzwon i zasłona hełmu wykonana bez spawania stali.

Model 25 The helmet is made on the basis of the original from 1385. located in the museum Churburg Castle, made in Lübeck.
Helmet and visor made without welding steel.
 
.
       
       
            
Wzór 24 Hełm typu psi pysk 1390-1400 z Churburga. Dzwon wykuty z blachy 50 HF 2,5mm zasłona z 45C 2mm złocona 24 karatowym złotem.
Model 23 Helmet hundsgugel 1390-1400 from Churburg. Helmet forged from steel 50 HF 2.5mm, visor of 45C 2mm gold plated with 24 carat gold.
 
.
       
       


 
Wzór 23 Hełm typu "psi pysk"
Wzór 23 Hełm typu psi pysk. Dzwon wykuty z blachy 50 HF 2,5mm zasłona z 45C 2mm, listwy mosiężne.
Model 23 Helmet hundsgugel. Helmet forged from steel 50 HF 2.5mm, visor of 45C 2mm, brass fittings.
 
.
       


 
Wzór 22 NOWY! - Hełm z odpinanym nosalem wykuty z stali sprężynowej 50 HF 2mm
Model 22 NEW! Helmet with detachable nosal, helmet forged from 50 HF 2mm spring steel
 
.
           

 
Wzór 1 NOWY!- ,, Klappvisier"
 
.
       

 
Wzór 6 -" Kapalin "
Hełm typu kapalin wykuty z blachy sprężynowej 50 HF 2mm
Model 6 - Helmet type kapalin forged from 50 HF 2mm spring sheet
 
.
         
         


 
Wzór 21Hełm wzorowany na oryginale z Churburga. Dzwon wykuty z
blachy 50 HF 2,5mm zasłona z 45C 2mm

Model 21Helmet modeled on the original of Churburg. Bascinet made of
steel metal 50 HF 2,5mm visor with 45C 2mm
 
.
       
           


 
Wzór 20 Hełm niemiecki z XVI wieku, wykuty z stali sprężynowej 50 HF 2,5mm i 45C 2mm.

Model 20 German helmet from the 16th century, forged from 50 HF spring steel 2.5mm and 45C 2mm.
 
.
       
           


 
Wzór 19 Hełm niemiecki typu Armet dzwon wykuty z blachy sprężynowej 50 HF 2mm (wzór klienta)

Model 19 German type Armet Helm forged from spring steel 50 HF 2mm not hardened ( customer design )
 
.
       
           


 
Wzór 18 NOWY Hełm Ottomański XV w wzór klienta
Hełm wykonany z blachy sprężynowej 50 HF 2mm
Zasłona wykuta z jednego kawałka stali.


NEW Model 18 Helmet Ottoman XV customer design
The helmet is made of sheet metal spring 50 HF 2mm
Visor forged from one piece of steel .
 
.
       

 
Wzór 17 NOWY Hełm z zasłoną wzorowany na oryginale z Churburga.
Hełm wykonany z blachy sprężynowej 50 HF 2mm.

NEW A model 17 helmet visor modeled on the original with Churburg.
The helmet is made of plate spring 50 HF 2mm.
 
.
       
               


 
Wzór 16 - Hełm ,,Normański" X-XIII wiek. Hełm wykuty z jednego kawałka stali. dzwonu na Model 16 - Norman helmet 10th-13th century. The helmet is forged from a single piece of steel.
 
.
       
               

 
Wzór 15 - Hełm
Wzór hełmu wykonany na życzenie klienta.
Dzwon hełmu wykonany z dwóch kawałków blachy 50HF 2mm, zasłona wykuta
na gorąco z jednego kawałka(blachy jakościowej 45C). Zawiasy zawijane
i nitowane. Waga 3,4kg
 
.
       

 
Wzór 14 - Hełm typu Hundsgugel 1380-90 Włochy
Dzwon hełmu wykonany z dwóch kawałków blachy 50HF 2mm, zasłona z
blachy jakościowej 45C wykuta na gorąco . Zawiasy zawijane i nitowane.
Ozdoby mosiężne z wzorem krzyżykowym.
 
.
       
             

 
Wzór 12 - Hełm typu psi pysk
Dzwon hełmu wykonany z 2 połówek blachy sprężynowej 50HF 2mm, zasłona klepana na gorąco z jednego kawałka blachy spawana od szpicu po dół zasłony.
Waga 3,2 kg
 
.
       

 
Wzór 11 - ,, Łebka łucznicza "
 
.
             

 
Wzór 10 - ,, Salada " Włochy
 
.
       
             

 
Wzór 9 - ,, Armet " Włochy 1450
 
.
       
         

 
Wzór 2 - "Kapalin"
 
.
         

 
Wzór 3 - "Kapalin"
 
.
       

 
Wzór 4 Hełm typu kapalin z podbródkiem wykonany na życzenie klienta.
Model 4 the Kettle helmet, gorget made at the customer's request.
 
.
         
                 

 
Wzór 5 - "Kapalin"
 
.
           
 
Wzór 8 - "Psi pysk "
 
.
       
 
Designed by Copyright all rights reserved © 2011 odwiedziło nas licznik osób